Årsmöte

Årsmöte hålls av lokalavdelningen i februari varje år. Här bestämmer vi hur föreningen ska styras under det kommande året, vilka som ska sitta i styrelsen, hur vår budget ska se ut och så vidare. 
Alla som är medlemmar har rätten att rösta och rätten att yrka på saker de vill ska läggas till, ändras eller tas bort. Alla som kommer (inklusive de som inte är medlemmar) har rätt att yttra sig.
Om ni har något i förväg som ni vill ändra på/lägga till/ta bort så kan ni skicka in en motion som tas upp på årsmötet. En motion är ett förslag från en medlem till årsmötet om en förändring av något slag. Motionen skickas in till motion@ungikyrkan.nu senast 19 januari. Mall för hur du skriver motion hittar du här!

Lokalavdelningens nästa årsmöte (Lokalavdelnings ÅM):
När: 2 februari 2019
Var: Sarasalen, Vårfrukyrkan