Organisationen‎ > ‎

Vår logga

Korset i vår logga kan man kanske lätt associera med kristendom, men vad betyder ringen runt? Ja, den kan tolkas till flera betydelser. Så här beskriver vi som riksorganisation, i vår nuvarande grafiska profil från 2005, vår logga:

Svenska kyrkans ungas logotyp innehåller dels namnet, dels en symbol som kan tolkas på många sätt. I centrum står korset för Kristus, sanningen och livet. Ringen runt korset kan ses som en jord, en virvelvind eller en låga. Symbolen innehåller därmed treenigheten: Kristus och korset, Skaparen och skapelsen (jorden) och Anden som en virvelvind eller låga. Ringen är, liksom vår gemenskap, inte helt sluten, utan öppen för fler...