Organisationen‎ > ‎

Lokalavdelningens årsmöte

Vill du sitta i styrelsen? Vill du vara med och bestämma vad vi ska göra under det kommande året? På lokalavdelningens årsmöte bestäms vilken verksamhet vi i Svenska kyrkans unga i Brännkyrka församling ska bedriva under det kommande verksamhetsåret och vilka som ska få makten och äran att dra i trådarna genom att då vara lokalavdelningens styrelse. Årsmötet hålls i början av året och alla medlemmar i lokalavdelningen inbjuds och har rösträtt (man får komma även om man inte är medlem, dock så måste du vara medlem för att få vara med och rösta respektive sitta i styrelsen.

Årsmötet för 2020 hålls i Evasalen den 19 Februari.