Organisationen‎ > ‎

Idé & syfte

Idé: Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Syfte: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

På ovanstående vis formuleras Svenska Kyrkans Ungas idé och syfte. Men det finns många fler bra saker med vår lokalavdelning.

Självklart går det bra att vara medlem utan att engagera sig i arbetet i föreningen. Men om man är intresserad är det här ett utmärkt tillfälle att träna på att pröva på föreningsliv och att driva en förening. Man får möjlighet att lära sig mer om ekonomi och formalia (till exempel hur ett styrelsemöte går till). I vår lokalavdelning finns det gott om möjligheter för de som vill engagera sig. Man kan till exempel sitta i styrelsen och arrangera olika aktiviteter.

Svenska Kyrkans Unga är en självständig organisation. Det innebär till exempel att vi inte styrs av Svenska Kyrkan. Man är alltså välkommen som medlem även om man inte är döpt eller medlem i Svenska Kyrkan.

Vår lokalavdelning, Svenska Kyrkans Unga i Brännkyrka församling, är inte en särskilt stor förening. Det är däremot Svenska Kyrkans Unga, i hela Sverige har vi ca 15 000 medlemmar. Svenska Kyrkans Unga är indelad i distrikt som i sin tur består av olika lokalavdelningar. Det finns en förbundsstyrelse och varje distrikt har en distriktsstyrelse. Varje år hålls förbundets årsmöte (stora och lilla årsmötet) och distriktsårsmöte. Om man vill vara med och påverka på förbunds- och distriktsnivå måste man vara medlem i en lokalavdelning.

Och ett av de viktigaste målen för vår förening är givetvis att ha kul och trevligt tillsammans!