Organisationen‎ > ‎

Distriktsårsmöte (DÅM)

Distriktsårsmötet (DÅM) drivs och äger rum under slutet av april varje år (2016 var det den 23-24 april i Saltsjöbaden). Här beslutas vilken verksamhet Svenska kyrkans unga i Stockholms stift (SKUSS) ska bedriva under det kommande året samt vilka som ska få förtroendet och makten att dra i alla trådarna genom att vara det årets Distriktsstyrelse (DS).

Som lokalavdelning i SKUSS får vi skicka ombud med rösträtt på DÅM. Hur många ombud vi får skicka beror på hur många medlemmar vi har. 2016 fick vi skicka tre ombud. Totalt var det ca 55 ombud på DÅM 2016, för att ge en bild av hur stort eller litet (välj själv) inflytande just vi har där. Vilka som får denna ära att vara Brännkyrka lokalavdelnings ombud utser vi medlemmar gemensamt på lokalavdelningens årsmöte. Därtill kan man besöka DÅM som så kallad observatör och får då sitta med på mötet och diskutera men får inte rösta om beslut.

Sedan 2011 har DÅM hållits som dag- och kvällsaktivitet en helg, hos den lokalavdelningen i Stockholm som är värd. Det brukar bli en helg fylld av ungdomar, beslut, insikter och träning i formalia och säkert ett och annat spexande och dylika upptåg.

Om du är extra intresserad kan du läsa 
årsmötesprotokollen på SKUSS.se.