Distriktsmässor

2 gånger per termin anordnar en lokalavdelning inom Svenska Kyrkans Unga i Stockholm Stift (SKUSS) en mässa där alla lokalavdelningar bjuds in att fira tillsammans. Efteråt är det vanligtvis någon typ av mingel med mat/fika i församlingens lokaler/utomhus. Vilka är det då som håller i detta? Jo, de som håller i mässan och arrangerar allt är helt enkelt de som känner sig manade och anmält intresse om det. Då får man också möjligheten att se andra kyrkor/församlingar o.s.v. runt om i Stockholm och träffa en massa fantastiska ungdomar.

Senast vi höll i en distriktsmässa var i mars 2015. Vill du att Brännkyrka ska hålla i en mässa? Samla ihop ett gäng och prata med styrelsen så för vi det vidare. 

Håll utkik på skuss.se för uppdateringar om kommande distriktsmässor.