Distriktets aktiviteter

I vår organisation Svenska kyrkans unga är distriktet mellannivån mellan lokalavdelning och riksorganisationen. Distrikten överensstämmer geografiskt med det som inom Svenska kyrkan är så kallade stift.

Våra aktiviteter i distriktet är de anordnade inom Svenska kyrkans unga i Stockholms stift (SKUSS). Och de vi speciellt gärna vill rekommendera är följande: